old typewritter, notary christodoulou | παλιά γραφομηχανή, συμβολαιογραφείο Α. Χριστοδούλου

ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

στη σύνταξη των συμβολαίων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων

Τόμοι από το Αρχείο τού Συμβολαιογραφείου τής Α. Χριστοδούλου

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

σε περίπτωση δυσκολίας από διάφορες Υπηρεσίες

όπως Δ.Ο.Υ., Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Κτηματολογικά Γραφεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

παροχή υπηρεσιών σε γαλλόφωνους

και αγγλόφωνους πελάτες

Γιατί να επιλέξω έναν Συμβολαιογράφο;

• Γιατί ο συμβολαιογράφος εγγυάται στα συναλλασσόμενα μέρη την αντικειμενικότητα στις νομικές συναλλαγές που αφορούν στην ακίνητη περιουσία, στις επιχειρήσεις, στο οικογενειακό δίκαιο.

• Γιατί ο συμβολαιογράφος διασφαλίζει τη συμμόρφωση στον χειρισμό των υποθέσεων με όλη την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων νομοθετημάτων, δεδομένου ότι περνάμε μια περίοδο διαρκώς αυξανόμενων νομοθετικών τροποποιήσεων σε όλους τους τομείς.

• Γιατί ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται διαρκώς , προκειμένου να μπορεί να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με αυτές τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

• Γιατί ο συμβολαιογράφος συγκεντρώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα ιδιωτικό ή επαγγελματικό έργο, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητά του, χωρίς να παραβλέπει τα συμφέροντα του κάθε μέρους χωριστά.

• Γιατί  μπορεί να υποσχεθεί σε όσους προσφεύγουν σε αυτόν, τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για μελλοντικές προστριβές.

Η συμβολαιογράφος

Η συμβολαιογράφος Η Αλίκη Χριστοδούλου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας | The Notary Alice Christodoulou graduated from the Law School of the National and Kapodistrian University of Athens and completed her postgraduate studies in Paris | Alice Christodoulou a étudié le droit à l’Université d’Athènes puis a poursuivi son cursus universitaire à Paris (DEA) avec une spécialisation en droit de la communication à l’Université PANTHEON / ASSAS PARIS IIΗ Αλίκη Χριστοδούλου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας (Droit de la Communication) στο UNIVERSITE PANTHEON/ASSAS PARIS II.
Εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι το έτος 2003, διατελώντας και εξωτερική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.), μετά δε την επιτυχία της στις εξετάσεις και την εγγραφή της στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών (ΣΣΑ) το έτος 2003, ασχολείται αποκλειστικά με το οικογενειακό συμβολαιογραφείο.
Διατηρεί τα αρχεία των συμβολαιογράφων «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ» και «ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ». Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα. Είναι εγγεγραμμένη στη λίστα των γαλλόφωνων συμβολαιογράφων της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα.

UNIVERSITE PANTHEON
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ιστορικό

ΤNotary Diplomaο συμβολαιογραφείο ιδρύθηκε αρχικά από την Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957 με έδρα την Αθήνα επί της οδού Απελλού αρ. 4.

Το έτος 1980 μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση, επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 7-9, συστεγάστηκε δε σε αυτό ως συμβολαιογράφος από το έτος 1979, η Αλκηστη Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, κόρη της Αικατερίνης και μητέρα της Αλίκης Χριστοδούλου.
Τρίτη γενιά συμβολαιογράφων, η Αλίκη Χριστοδούλου συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση από το έτος 2003, σήμερα δε βρίσκονται στη νόμιμη φύλαξη και κατοχή της, ως Οριστική Αρχειοφύλαξ, τα κάτωθι δύο (2) Αρχεία:
Α. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Ανδρικοπούλου, ως Συμβολαιογράφου Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμούς 1 έως 34.819 Συμβόλαια.
Β. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Άλκηστης Ανδρικοπούλου Χριστοδούλου, ως Συμβολαιογράφου Περιστερίου, το οποίο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμούς 1 έως 3.228 Συμβόλαια και ως Συμβολαιογράφου Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμούς 1 έως 11.965 Συμβόλαια.

Το συμβολαιογραφείο ιδρύθηκε από την Α. Ανδρικοπούλου το έτος 1957 με έδρα την Αθήνα. Το έτος 1980 μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση, επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 7-9, συστεγάστηκε δε σε αυτό ως συμβολαιογράφος από το έτος 1979, η Αλκηστη Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, κόρη της Αικατερίνης και μητέρα της Αλίκης Χριστοδούλου | Alice Christodoulou continues the family tradition since 2003, while currently she has in her legal safekeeping and possession, as the Final Record Keeper | Alice Christodoulou perpétue la tradition familiale depuis 2003. Elle est aujourd’hui légataire de la tradition familial

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επί σειρά ετών, παρέχει άρτιες υπηρεσίες που άπτονται όλων των τομέων της σύγχρονης συμβολαιογραφίας, όπως:
• Του δικαίου των ακινήτων
• Του δικαίου των εταιρειών
• Του οικογενειακού δικαίου

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille
Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου παρέχει άρτιες υπηρεσίες που άπτονται όλων των τομέων της σύγχρονης συμβολαιογραφίας, όπως: Του δικαίου των ακινήτων, Του δικαίου των εταιρειών, Του οικογενειακού δικαίου | The notary firm of Alice Christodoulou was initially founded in 1957, is situated in the center of Athens | L’office notarial d’Alice Christodoulou, a été fondée par sa grand-mère Catherine Andrikopoulou en 1957
Testimonials

«Η συμβολαιογράφος κα Χριστοδούλου μας υποστηρίζει ήδη από το έτος 2010 για όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα (δημιουργία της εταιρείας, ανταγωνισμός μέσω προωθητικών ενεργειών, Γενικές Συνελεύσεις, νομικές πράξεις). Επαγγελματίας του δικαίου πάνω απ ‘όλα, η προσοχή που επεδείκνυε σε κάθε μας υπόθεση, ο αυστηρός επαγγελματισμός και οι συμβουλές της μας έκαναν να την εκτιμήσουμε ιδιαίτερα, γεγονός που μας οδηγεί να τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα για τις υπηρεσίες της.»

JEAN-MICHEL HIERONIMUS GENERAL MANAGER TOTAL CHILE EX-GENERAL MANAGER TOTAL HELLAS S.A.

Όσες φορές χρειάστηκα τις υπηρεσίες της συμβολαιογράφου Αλίκης Χριστοδούλου πάντα ένιωθα σίγουρος και ασφαλής. Ο λόγος είναι ότι τη διακρίνει η συνέπεια, η γρήγορη και κορυφαία εξυπηρέτηση, καθώς επίσης και η μεγάλη ευρύτητα των γνώσεών της πάνω στο αντικείμενο των αγοραπωλησιών ακινήτων και της σύστασης εταιριών.

Αλίκη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και σου εύχομαι ολόψυχα να έχεις πάντα την ίδια δύναμη για να διατηρείς αυτό το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.

Ιωάννης Μάλλιας
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Ροή ειδήσεων

    Τις ιστορικά χαμηλές, όπως δηλώνουν, τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, που προσελκύουν το smart money από το εξωτερικό, όπως επενδυτικά κεφάλαια και μεγάλους ιδιώτες επενδυτές, αξιοποιούν και οι συνιδρυτές του Greco Fund, Αχιλλέας Ρισβάς και Σταύρος Αδαμόπουλος. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το εισόδημα......

To τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι ξένοι αλλά και Έλληνες επικεντρώνουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον στην αγορά πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα. Οι αγοραστές είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν την απόκτηση εξοχικής κατοικίας υψηλών παροχών για τις διακοπές τους είτε αφορούν σε ξένες......

Αγοράζοντας ένα ακίνητο μπορείς να αναγράψεις όποια αξία επιθυμείς στο συμβόλαιο. Ο φόρος μεταβίβασης, όμως, θα υπολογιστεί επί της αντικειμενικής αξίας ανεξάρτητα από το αν αυτή έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα ή όχι. Ο αγοραστής του ακινήτου, αν και θα πληρώσει φόρο επί της......

Αύξηση 51,7% σημείωσε κατά το πρώτο τετράμηνο η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία που συλλέγει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με βάση τα οποία εκτιμάται ότι......

Στα ραντάρ των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων έχει μπει η ελληνική αγορά ακινήτων, που «σκανάρεται» όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα μεγάλα εμπορικά ακίνητα, αλλά και τα αστικά ακίνητα όλων των κατηγοριών, που αποκτούν ενδιαφέρον λόγω και του αυξημένου τουριστικού ρεύματος στη χώρα. Την κινητοποίηση μεγάλων......