Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

στη σύνταξη των συμβολαίων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

στη σύνταξη των συμβολαίων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

όπως Δ.Ο.Υ., Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Κτηματολογικά Γραφεία

σε περίπτωση δυσκολίας από διάφορες Υπηρεσίες

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΑΡΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

από διάφορες Υπηρεσίες όπως Δ.Ο.Υ.,

Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

διερμηνείες, μεταφράσεις και διαδικασία Apostille

και αγγλόφωνους πελάτες

παροχή υπηρεσιών σε γαλλόφωνους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

διερμηνείες, μεταφράσεις και διαδικασία Apostille

παροχή υπηρεσιών σε γαλλόφωνους

και αγγλόφωνους πελάτες

Ο Συμβολαιογράφος ως δημόσιος λειτουργός

Εγγυάται στους συμβαλλόμενους την αντικειμενικότητα στις νομικές συναλλαγές  αναφορικά με την ακίνητη περιουσία, τις επιχειρήσεις, το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων νομοθετημάτων, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων.

•  Ενημερώνεται διαρκώς και προσαρμόζει την εργασία του στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Συντονίζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα ιδιωτικό ή επιχειρηματικό έργο, με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο ως προς τα συμφέροντα του κάθε μέρους χωριστά.

Ελαχιστοποιεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο για μελλοντικές προστριβές.

Διαπλάθει νέες έννομες σχέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων διαμορφώνοντας καινούργια νομική πραγματικότητα.

Η Συμβολαιογράφος και το γραφείο της
Η συμβολαιογράφος Η Αλίκη Χριστοδούλου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας | The Notary Alice Christodoulou graduated from the Law School of the National and Kapodistrian University of Athens and completed her postgraduate studies in Paris | Alice Christodoulou a étudié le droit à l’Université d’Athènes puis a poursuivi son cursus universitaire à Paris (DEA) avec une spécialisation en droit de la communication à l’Université PANTHEON / ASSAS PARIS II

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών Αλίκη Χριστοδούλου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας (Droit de la Communication) στο UNIVERSITÉ PANTHÉON/ASSAS PARIS II.
Εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι το έτος 2003, διατελώντας μεταξύ άλλων εξωτερική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.), μετά δε την επιτυχία της στις εξετάσεις και την εγγραφή της στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών (ΣΣΑ) το έτος 2003, ασχολείται αποκλειστικά με το οικογενειακό συμβολαιογραφείο.
Διατηρεί τα αρχεία των συμβολαιογράφων «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ» και «ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ». Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα. Είναι εγγεγραμμένη στη λίστα των γαλλόφωνων συμβολαιογράφων της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα και είναι μέλος του συλλόγου υποδοχής Γάλλων στην Αθήνα (Athènes Accueil).

 

 

Σήμερα το γραφείο της πλαισιώνεται από δύο εξειδικευμένες βοηθούς και τη συμβουλευτική συνδρομή της συνταξιούχου Συμβολαιογράφου Άλκηστης Ανδρικοπούλου, της οποίας η άνω των 40 ετών εμπειρία και η γνώση συμβάλλουν στην πλέον αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.

Ambassade de France en Grèce - Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
hellenica
Les activités en français par Athènes Accueil
UNIVERSITE PANTHEON
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου
Χρήσιμες πληροφορίες

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017 1. Τι αλλάζει: Το νέο συναινετικό διαζύγιο ακολουθεί πλέον μία ταχύτατη διαδικασία, η οποία δεν λαμβάνει χώρα πια ενώπιον του εκάστοτε Πρωτοδικείου αλλά ενώπιον ενός οιουδήποτε συμβολαιογράφου με υποχρεωτική εκ του νόμου παράσταση δύο......

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ σύμφωνα με τον Ν. 4356/2015 1. Ποιοι μπορούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης: Ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια ενηλίκων, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης: α) αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερομένων προσώπων ή του ενός......

Ροή ειδήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην πρόσληψη επιπλέον 111 εκτιμητών, οι οποίοι θα προστεθούν στους 332 που έχουν ήδη ξεκινήσει το έργο της κατάθεσης προτάσεων για τις νέες αντικειμενικές αξίες ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα και οικόπεδα σε όλη την επικράτεια. Στόχος είναι να εξομοιωθούν......

        Ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους στους δήμους όπου ανήκουν δίνει ο νέος νόμος που τέθηκε σε ισχύ, με τον οποίο απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων από πρόστιμα και αναδρομικά. Απαραίτητη......

      Ποιες περιοχές «πουλάνε» και τι αποκαλύπτει έρευνα του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής   Με τις χειρότερες ηµέρες να έχουν περάσει για την κτηµαταγορά, αυξάνονται οι περιοχές και οι κατηγορίες ακινήτων που προσφέρουν υπεραξίες και αποδόσεις για τους επενδυτές. Όπως εξηγούν στην «Ηµερησία» ειδικοί, οι......

Τις ιστορικά χαμηλές, όπως δηλώνουν, τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, που προσελκύουν το smart money από το εξωτερικό, όπως επενδυτικά κεφάλαια και μεγάλους ιδιώτες επενδυτές, αξιοποιούν και οι συνιδρυτές του Greco Fund, Αχιλλέας Ρισβάς και Σταύρος Αδαμόπουλος. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το εισόδημα από την......

To τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι ξένοι αλλά και Έλληνες επικεντρώνουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον στην αγορά πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα. Οι αγοραστές είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν την απόκτηση εξοχικής κατοικίας υψηλών παροχών για τις διακοπές τους είτε αφορούν σε ξένες......

Αγοράζοντας ένα ακίνητο μπορείς να αναγράψεις όποια αξία επιθυμείς στο συμβόλαιο. Ο φόρος μεταβίβασης, όμως, θα υπολογιστεί επί της αντικειμενικής αξίας ανεξάρτητα από το αν αυτή έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα ή όχι. Ο αγοραστής του ακινήτου, αν και θα πληρώσει φόρο επί της......

Αύξηση 51,7% σημείωσε κατά το πρώτο τετράμηνο η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία που συλλέγει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με βάση τα οποία εκτιμάται ότι......

Στα ραντάρ των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων έχει μπει η ελληνική αγορά ακινήτων, που «σκανάρεται» όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα μεγάλα εμπορικά ακίνητα, αλλά και τα αστικά ακίνητα όλων των κατηγοριών, που αποκτούν ενδιαφέρον λόγω και του αυξημένου τουριστικού ρεύματος στη χώρα. Την κινητοποίηση μεγάλων......

«Υψηλού μορφωτικού επιπέδου, μεσαίων ή ανώτερων εισοδημάτων, με προέλευση από τη Δυτική Τουρκία και κυρίως τις μικρασιατικές πόλεις και την Κωνσταντινούπολη». Αυτό είναι το προφίλ του μέσου Τούρκου αγοραστή κατοικίας στην Ελλάδα, που πλέον θα πρέπει να λογίζεται ως μία από τις πιο ενεργές ομάδες......

Ενα νέο πλαίσιο για τη δόμηση στη χώρα μας, που θα περιλαμβάνει και τον μηχανισμό «τακτοποίησης» αυθαιρέτων, επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την παρακολούθησή του, ενώ θα κάνει μια προσπάθεια να αναστήσει......