Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτηValue Maps

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες
να ενημερώνονται για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους,
σε πανελλαδική κλίμακα και χωρίς χωρικούς περιορισμούς,
μέσω της κρατικής εφαρμογής Value Maps.

Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτη

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες
να ενημερώνονται για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους,
σε πανελλαδική κλίμακα και χωρίς χωρικούς περιορισμούς,
μέσω της κρατικής εφαρμογής Value Maps.

Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτη

Value Maps
Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

στη σύνταξη των συμβολαίων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

στη σύνταξη των συμβολαίων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

όπως Δ.Ο.Υ., Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Κτηματολογικά Γραφεία

σε περίπτωση δυσκολίας από διάφορες Υπηρεσίες

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΑΡΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

από διάφορες Υπηρεσίες όπως Δ.Ο.Υ.,

Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

διερμηνείες, μεταφράσεις και διαδικασία Apostille

και αγγλόφωνους πελάτες

παροχή υπηρεσιών σε γαλλόφωνους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

διερμηνείες, μεταφράσεις και διαδικασία Apostille

παροχή υπηρεσιών σε γαλλόφωνους

και αγγλόφωνους πελάτες

Ο Συμβολαιογράφος ως δημόσιος λειτουργός

Εγγυάται στους συμβαλλόμενους την αντικειμενικότητα στις νομικές συναλλαγές  αναφορικά με την ακίνητη περιουσία, τις επιχειρήσεις, το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων νομοθετημάτων, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων.

•  Ενημερώνεται διαρκώς και προσαρμόζει την εργασία του στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Συντονίζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα ιδιωτικό ή επιχειρηματικό έργο, με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο ως προς τα συμφέροντα του κάθε μέρους χωριστά.

Ελαχιστοποιεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο για μελλοντικές προστριβές.

Διαπλάθει νέες έννομες σχέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων διαμορφώνοντας καινούργια νομική πραγματικότητα.

Η Συμβολαιογράφος και το γραφείο της
Η συμβολαιογράφος Η Αλίκη Χριστοδούλου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας | The Notary Alice Christodoulou graduated from the Law School of the National and Kapodistrian University of Athens and completed her postgraduate studies in Paris | Alice Christodoulou a étudié le droit à l’Université d’Athènes puis a poursuivi son cursus universitaire à Paris (DEA) avec une spécialisation en droit de la communication à l’Université PANTHEON / ASSAS PARIS II

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών Αλίκη Χριστοδούλου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας (Droit de la Communication) στο UNIVERSITÉ PANTHÉON/ASSAS PARIS II.

Από το έτος 2003, ασχολείται αποκλειστικά με το οικογενειακό συμβολαιογραφείο.

Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα. Είναι εγγεγραμμένη στη λίστα των γαλλόφωνων συμβολαιογράφων της Πρεσβείας και του Προξενείου της Γαλλίας στην Αθήνα, είναι μέλος του συλλόγου υποδοχής Γάλλων στην Αθήνα (Athènes Accueil) καθώς και του Groupe Monassier, του μεγαλύτερου διεθνούς συμβολαιογραφικού δικτύου της Γαλλίας που ειδικεύεται στη νομική και φορολογική υποστήριξη σε όλους τους διαφορετικούς νομικούς τομείς.

Ένα μεγάλο ποσοστό του πελατολογίου του γραφείου, της τάξεως του 45%, είναι κάτοικοι εξωτερικού.

 

Το γραφείο της πλαισιώνεται από τρεις εξειδικευμένες βοηθούς και τη συμβουλευτική συνδρομή της συνταξιούχου Συμβολαιογράφου Άλκηστης Ανδρικοπούλου, της οποίας η άνω των 40 ετών εμπειρία και η γνώση συμβάλλουν στην πλέον αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.

Ambassade de France en Grèce - Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
hellenica
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
UNIVERSITE PANTHEON
Les activités en français par Athènes Accueil
Gennima IVF
Groupe Monassier
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου
Χρήσιμες πληροφορίες

Ο γονέας που επιθυμεί να μεταβιβάσει την περιουσία του στους διαδόχους του (δηλαδή στα τέκνα του) μπορεί να το επιτύχει με τους ακόλουθους τρόπους: Α. Γονική παροχή Περιεχόμενο γονικής παροχής: Γονική παροχή είναι η σύμβαση μεταξύ γονέα και τέκνου, με την οποία ο γονέας παραχωρεί......

Τα μέρη που καταρτίζουν μία συμφωνία έχουν την ελευθερία να εξαρτήσουν την ενέργεια της συμφωνίας τους από την επέλευση ενός μελλοντικού γεγονότος ή από την ενέργεια κάποιου τρίτου προσώπου. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη μίας αίρεσης, δηλαδή ενός όρου/προϋπόθεσης.   Προκειμένου ο όρος (αίρεση) να......

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017 και τον Ν. 4800/2021 Τι αλλάζει: Το νέο συναινετικό διαζύγιο ακολουθεί πλέον μία ταχύτατη διαδικασία, η οποία δεν λαμβάνει χώρα πια ενώπιον του εκάστοτε Πρωτοδικείου αλλά ενώπιον ενός οιουδήποτε συμβολαιογράφου με υποχρεωτική εκ του......

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4356/2015 όπως αυτός έχε τροποποιηθεί με τους Ν. 4387/2016 και Ν. 4934/2022   1. Ποιοι μπορούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης: Ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια ενηλίκων, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης: α)......

Ροή ειδήσεων

Ανθιση για την αγορά πολυτελούς κατοικίας στην Ελλάδα με το ενδιαφέρον των ξένων να είναι έντονο και τις τιμές να ακολουθούν ανοδική πορεία. Τα νησιά που είναι στο επίκεντρο και η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στις κορυφαίες επιλογές των Ελλήνων και αλλοδαπών επενδυτών βρίσκεται η ελληνική αγορά......

Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία φαίνεται ότι απομάκρυναν οριστικά το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση στα επερχόμενα σχέδια νόμου. Σε αυτό συνέτειναν και οι διαδοχικές αποφάσεις του ΣτΕ, κάποιες από τις οποίες μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα, όπως ο......

Μπορεί για τα ελληνικά «βαλάντια» η αγορά νέας κατοικίας να καθίσταται όλο και δυσκολότερη, εξαιτίας της ανόδου των τιμών αλλά και της αύξησης των επιτοκίων, ωστόσο για τους περισσότερους ξένους αγοραστές η Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό «παράδεισο», καθώς συνδυάζει χαμηλές τιμές συγκριτικά με το τι συμβαίνει......