Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτηValue Maps

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες
να ενημερώνονται για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους,
σε πανελλαδική κλίμακα και χωρίς χωρικούς περιορισμούς,
μέσω της κρατικής εφαρμογής Value Maps.

Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτη

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες
να ενημερώνονται για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους,
σε πανελλαδική κλίμακα και χωρίς χωρικούς περιορισμούς,
μέσω της κρατικής εφαρμογής Value Maps.

Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτη

Value Maps
Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

στη σύνταξη των συμβολαίων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

στη σύνταξη των συμβολαίων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων

ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

όπως Δ.Ο.Υ., Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Κτηματολογικά Γραφεία

σε περίπτωση δυσκολίας από διάφορες Υπηρεσίες

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΑΡΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

από διάφορες Υπηρεσίες όπως Δ.Ο.Υ.,

Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

διερμηνείες, μεταφράσεις και διαδικασία Apostille

και αγγλόφωνους πελάτες

παροχή υπηρεσιών σε γαλλόφωνους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

διερμηνείες, μεταφράσεις και διαδικασία Apostille

παροχή υπηρεσιών σε γαλλόφωνους

και αγγλόφωνους πελάτες

Ο Συμβολαιογράφος ως δημόσιος λειτουργός

Εγγυάται στους συμβαλλόμενους την αντικειμενικότητα στις νομικές συναλλαγές  αναφορικά με την ακίνητη περιουσία, τις επιχειρήσεις, το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων νομοθετημάτων, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων.

•  Ενημερώνεται διαρκώς και προσαρμόζει την εργασία του στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Συντονίζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα ιδιωτικό ή επιχειρηματικό έργο, με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο ως προς τα συμφέροντα του κάθε μέρους χωριστά.

Ελαχιστοποιεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο για μελλοντικές προστριβές.

Διαπλάθει νέες έννομες σχέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων διαμορφώνοντας καινούργια νομική πραγματικότητα.

Η Συμβολαιογράφος και το γραφείο της
Η συμβολαιογράφος Η Αλίκη Χριστοδούλου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας | The Notary Alice Christodoulou graduated from the Law School of the National and Kapodistrian University of Athens and completed her postgraduate studies in Paris | Alice Christodoulou a étudié le droit à l’Université d’Athènes puis a poursuivi son cursus universitaire à Paris (DEA) avec une spécialisation en droit de la communication à l’Université PANTHEON / ASSAS PARIS II

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών Αλίκη Χριστοδούλου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας (Droit de la Communication) στο UNIVERSITÉ PANTHÉON/ASSAS PARIS II.
Εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι το έτος 2003, διατελώντας μεταξύ άλλων εξωτερική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.), μετά δε την επιτυχία της στις εξετάσεις και την εγγραφή της στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών (ΣΣΑ) το έτος 2003, ασχολείται αποκλειστικά με το οικογενειακό συμβολαιογραφείο.
Διατηρεί τα αρχεία των συμβολαιογράφων «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ» και «ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ». Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα. Είναι εγγεγραμμένη στη λίστα των γαλλόφωνων συμβολαιογράφων της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα και είναι μέλος του συλλόγου υποδοχής Γάλλων στην Αθήνα (Athènes Accueil).

 

 

Σήμερα το γραφείο της πλαισιώνεται από δύο εξειδικευμένες βοηθούς και τη συμβουλευτική συνδρομή της συνταξιούχου Συμβολαιογράφου Άλκηστης Ανδρικοπούλου, της οποίας η άνω των 40 ετών εμπειρία και η γνώση συμβάλλουν στην πλέον αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.

Ambassade de France en Grèce - Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
hellenica
Les activités en français par Athènes Accueil
UNIVERSITE PANTHEON
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου
Χρήσιμες πληροφορίες

Τα μέρη που καταρτίζουν μία συμφωνία έχουν την ελευθερία να εξαρτήσουν την ενέργεια της συμφωνίας τους από την επέλευση ενός μελλοντικού γεγονότος ή από την ενέργεια κάποιου τρίτου προσώπου. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη μίας αίρεσης, δηλαδή ενός όρου/προϋπόθεσης.   Προκειμένου ο όρος (αίρεση) να......

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017 1. Τι αλλάζει: Το νέο συναινετικό διαζύγιο ακολουθεί πλέον μία ταχύτατη διαδικασία, η οποία δεν λαμβάνει χώρα πια ενώπιον του εκάστοτε Πρωτοδικείου αλλά ενώπιον ενός οιουδήποτε συμβολαιογράφου με υποχρεωτική εκ του νόμου παράσταση δύο......

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ σύμφωνα με τον Ν. 4356/2015 1. Ποιοι μπορούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης: Ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια ενηλίκων, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης: α) αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερομένων προσώπων ή του ενός......

Ροή ειδήσεων

Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία φαίνεται ότι απομάκρυναν οριστικά το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ρύθμιση για την εκτός σχεδίου δόμηση στα επερχόμενα σχέδια νόμου. Σε αυτό συνέτειναν και οι διαδοχικές αποφάσεις του ΣτΕ, κάποιες από τις οποίες μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα, όπως ο......

Μπορεί για τα ελληνικά «βαλάντια» η αγορά νέας κατοικίας να καθίσταται όλο και δυσκολότερη, εξαιτίας της ανόδου των τιμών αλλά και της αύξησης των επιτοκίων, ωστόσο για τους περισσότερους ξένους αγοραστές η Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό «παράδεισο», καθώς συνδυάζει χαμηλές τιμές συγκριτικά με το τι συμβαίνει......

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες που κάνουν σαφώς ευκολότερη την μεταβίβαση ακινήτων θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Επιμέρους διαδικασίες όπως οι τροποποιητικές δηλώσεις για την υποβολή του φόρου μεταβίβασης ή του φόρου γονικής παροχής – κληρονομιάς κλπ θα γίνονται πλέον ψηφιακά, όπως επίσης ψηφιακά θα γίνεται και......

Πυκνώνουν εκ νέου τα μέτρα περιορισμού της δραστηριότητας των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, ως απάντηση στον υπερτουρισμό, στην έλλειψη στέγης και στις εκρηκτικές αυξήσεις των ενοικίων, που έχουν οξύνει το στεγαστικό πρόβλημα. Σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει και η σχετική συζήτηση......

Ολλανδός επιχειρηματίας πούλησε τις επιχειρήσεις του στον τομέα της πληροφορικής στην Ολλανδία και αποφάσισε για φορολογικούς λόγους να μετοικήσει στην Ελλάδα. Επέλεξε την περιοχή του Αγίου Παύλου στο νότιο Ρέθυμνο της Κρήτης. Αγόρασε από τα σχέδια υπόσκαφη υπερπολυτελή κατοικία, μπροστά στη θάλασσα, αξίας 1,25 εκατ. ευρώ.......

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην πρόσληψη επιπλέον 111 εκτιμητών, οι οποίοι θα προστεθούν στους 332 που έχουν ήδη ξεκινήσει το έργο της κατάθεσης προτάσεων για τις νέες αντικειμενικές αξίες ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα και οικόπεδα σε όλη την επικράτεια. Στόχος είναι να εξομοιωθούν......

        Ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους στους δήμους όπου ανήκουν δίνει ο νέος νόμος που τέθηκε σε ισχύ, με τον οποίο απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων από πρόστιμα και αναδρομικά. Απαραίτητη......

      Ποιες περιοχές «πουλάνε» και τι αποκαλύπτει έρευνα του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής   Με τις χειρότερες ηµέρες να έχουν περάσει για την κτηµαταγορά, αυξάνονται οι περιοχές και οι κατηγορίες ακινήτων που προσφέρουν υπεραξίες και αποδόσεις για τους επενδυτές. Όπως εξηγούν στην «Ηµερησία» ειδικοί, οι......

Τις ιστορικά χαμηλές, όπως δηλώνουν, τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, που προσελκύουν το smart money από το εξωτερικό, όπως επενδυτικά κεφάλαια και μεγάλους ιδιώτες επενδυτές, αξιοποιούν και οι συνιδρυτές του Greco Fund, Αχιλλέας Ρισβάς και Σταύρος Αδαμόπουλος. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το εισόδημα από την......

To τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι ξένοι αλλά και Έλληνες επικεντρώνουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον στην αγορά πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα. Οι αγοραστές είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν την απόκτηση εξοχικής κατοικίας υψηλών παροχών για τις διακοπές τους είτε αφορούν σε ξένες......