Αντικειμενικές αξίες – πώς θα διαμορφωθούν

Αντικειμενικές αξίες – πώς θα διαμορφωθούν

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην πρόσληψη επιπλέον 111 εκτιμητών, οι οποίοι θα προστεθούν στους 332 που έχουν ήδη ξεκινήσει το έργο της κατάθεσης προτάσεων για τις νέες αντικειμενικές αξίες ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα και οικόπεδα σε όλη την επικράτεια. Στόχος είναι να εξομοιωθούν οι φορολογητέες αξίες με τις πραγματικές τιμές της αγοράς και να εισρεύσουν στα ταμεία έσοδα.

Αμέσως μετά θα διαμορφωθούν από το οικονομικό επιτελείο οι νέες αντικειμενικές τιμές, προσαρμοσμένες στις εμπορικές. Με δεδομένο ότι το 2019 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις τιμές των ακινήτων, θα έχουμε πιθανότατα αυξήσεις των αντικειμενικών σε αρκετές περιοχές. Ταυτόχρονα, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού θα επεκταθεί σε χιλιάδες ακόμα περιοχές που μέχρι σήμερα είναι εκτός. Οι νέες τιμές, κατά συνέπεια θα αυξήσουν τη φορολογική επιβάρυνση, όπως στον ΕΝΦΙΑ, αλλά και σε σειρά ακόμα φόρους που βαρύνουν τα ακίνητα. Ως αντιστάθμισμα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%.

Οι οριστικές αποφάσεις για το νέο ύψος των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να ληφθούν τον Μάιο. Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ του 2020, αυτός θα υπολογιστεί με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ: 

Τα συγκριτικά στοιχεία που θα λάβουν υπόψη οι εκτιμητές πρέπει να είναι επαρκή, να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατόν τη γεωγραφική κάλυψη της υπό εκτίμηση ζώνης, προσεγγίζοντας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου αναφοράς και να αφορούν χρονικό διάστημα των τελευταίων 12 μηνών. Η αυτοψία στην περιοχή ανάθεσης κρίνεται απαραίτητη, ενώ η αυτοψία των χρησιμοποιούμενων συγκριτικών κρίνεται σκόπιμη αλλά όχι υποχρεωτική.

Οι εκτιμητές θα πρέπει να εφαρμόσουν ως κύρια μέθοδο τη συγκριτική μέθοδο, η οποία βασίζεται σε ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές ή ζητούμενες τιμές για άλλα ακίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά με το ενδεικτικό ακίνητο αναφοράς, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές.

Το έργο των εκτιμητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 10-4-2020.

 

Πηγή: ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».