Το γραφείο 

Συμβολαιογραφείο
Σοφοκλέους 7-9,
105 59 Αθήνα
Μετρό Πανεπιστήμιο

 

Δευτέρα – Παρασκευή

9.00 – 16.00

Tηλέφωνα
2103240868
2103248879
2103319475
Fax
2103319064

Contact Form