Το Συμβολαιογραφείο

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας | Notary Office of A. Christodoulou: Processing of data with the use of special notarial programs through personal computers, Contact through e-mail and skype, Usage of social media, New types of contracts and deeds such as Establishment of a company through the “One-Stop-Shop” (One Stop Service), Establishment of IKE (Private Capitalized Company), Deeds of consent in assisted human reproduction, Deeds of recognition of fetus- child | L’office notarial d’Alice Christodoulou: Le traitement des actes à l’aide de logiciel professionnel, Contact par e-mail et Skype, Utilisation des réseaux sociaux, De nouvelles formes de contrats et d’actes, tels que: Creation d’ une société via «One Stop Shop», Creation d’ une societe IKE (Société de Capitaux Privés), Actes de consentement à la procréation médicalement assistée (IVF), Actes de reconnaissance d’enfant (du fœtus aussi)
Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου παρέχει άρτιες υπηρεσίες όπως: Επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση ειδικών συμβολαιογραφικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικοινωνία μέσω e-mail και skype, χειρισμός social media | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille | Processing of data with the use of special notarial programs through personal computers, Contact through e-mail and skype, Usage of social media, New types of contracts and deeds such as Establishment of a company through the “One-Stop-Shop” (One Stop Service), Establishment of IKE (Private Capitalized Company), Deeds of consent in assisted human reproduction, Deeds of recognition of fetus- child
Συμβολαιογραφείο Α. Χριστοδούλου | The Notary Office of A. Christodoulou | L’office notarial d’Alice Christodoulou
Το συμβολαιογραφείο ιδρύθηκε από την Α. Ανδρικοπούλου το έτος 1957 με έδρα την Αθήνα. Το έτος 1980 μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση, επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 7-9, συστεγάστηκε δε σε αυτό ως συμβολαιογράφος από το έτος 1979, η Αλκηστη Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, κόρη της Αικατερίνης και μητέρα της Αλίκης Χριστοδούλου | Alice Christodoulou continues the family tradition since 2003, while currently she has in her legal safekeeping and possession, as the Final Record Keeper | Alice Christodoulou perpétue la tradition familiale depuis 2003. Elle est aujourd’hui légataire de la tradition familial

Το συμβολαιογραφείο ιδρύθηκε αρχικά από την Αικατερίνη Ανδρικοπούλου – Καλλίρη το έτος 1957 με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Απελλού αρ. 4. Το 1980 μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση, επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών, συστεγάστηκε δε σε αυτό ως Συμβολαιογράφος από το έτος 1979, η Άλκηστις Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, κόρη της Αικατερίνης και μητέρα της Αλίκης Χριστοδούλου. Τρίτη γενιά συμβολαιογράφων, η Αλίκη Χριστοδούλου συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση από το 2003 έως σήμερα, βρίσκονται δε στη νόμιμη φύλαξη και κατοχή της, ως Οριστικής Αρχειοφύλακος, τα κάτωθι δύο (2) Αρχεία:
Α. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Ανδρικοπούλου – Καλλίρη, ως Συμβολαιογράφου Αθηνών.
Β. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, ως Συμβολαιογράφου Περιστερίου και ως Συμβολαιογράφου Αθηνών.

 

Notary Diploma

 

Το γραφείο παρέχει επί σειρά ετών εξατομικευμένες υπηρεσίες που άπτονται όλων των τομέων της συμβολαιογραφίας, όπως, μεταξύ άλλων, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, η σύσταση εταιριών, οι πράξεις οικογενειακού δικαίου.

 

Άρτια στελεχωμένο από ανθρώπινο δυναμικό, συνδυάζει την εμπειρία και την παράδοση 60 και πλέον ετών με τις επιταγές της σύγχρονης πρακτικής.

 

Τα σύγχρονα δεδομένα οδηγούν το γραφείο μας καθημερινά στην ενσωμάτωση της αξίας της παραδοσιακής εμπειρίας στη σύγχρονη πρακτική με άριστες τεχνολογικές, οργανωτικές και διεκπεραιωτικές μεθόδους. Εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη ανταπόκριση προσεγγίζοντας με ευελιξία και αμεσότητα τις ανάγκες κάθε πελάτη και κάθε υπόθεσης.
Η παράδοση συνδυάζεται με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας:

1. Επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση ειδικών συμβολαιογραφικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών
2. Επικοινωνία μέσω e-mail και skype
3. Χειρισμός social media
4. Nέες μορφές συμβάσεων και πράξεων, όπως:
• Σύσταση εταιρείας μέσω Υ.Μ.Σ. «Υπηρεσία Μιας Στάσης»
• Σύσταση Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας)
• Πράξεις συναίνεσης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
• Πράξεις αναγνώρισης τέκνου

• Σύμφωνα συμβίωσης
• Προγαμιαία συμβόλαια
• Συναινετικά διαζύγια.