Το Αρχείο

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας | Notary Office of A. Christodoulou: Processing of data with the use of special notarial programs through personal computers, Contact through e-mail and skype, Usage of social media, New types of contracts and deeds such as Establishment of a company through the “One-Stop-Shop” (One Stop Service), Establishment of IKE (Private Capitalized Company), Deeds of consent in assisted human reproduction, Deeds of recognition of fetus- child | L’office notarial d’Alice Christodoulou: Le traitement des actes à l’aide de logiciel professionnel, Contact par e-mail et Skype, Utilisation des réseaux sociaux, De nouvelles formes de contrats et d’actes, tels que: Creation d’ une société via «One Stop Shop», Creation d’ une societe IKE (Société de Capitaux Privés), Actes de consentement à la procréation médicalement assistée (IVF), Actes de reconnaissance d’enfant (du fœtus aussi)

Στη νόμιμη φύλαξη και κατοχή της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλίκης Χριστοδούλου βρίσκονται, ως Οριστικής Αρχειοφύλακος, τα κάτωθι δύο (2) Αρχεία:

 

Α. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Ανδρικοπούλου – Καλλίρη, ως Συμβολαιογράφου Αθηνών.

 

Β. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, ως Συμβολαιογράφου Περιστερίου και ως Συμβολαιογράφου Αθηνών.