Το Συμβολαιογραφείο

Το συμβολαιογραφείο ιδρύθηκε από την Α. Ανδρικοπούλου το έτος 1957 με έδρα την Αθήνα. Το έτος 1980 μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση, επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 7-9, συστεγάστηκε δε σε αυτό ως συμβολαιογράφος από το έτος 1979, η Αλκηστη Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, κόρη της Αικατερίνης και μητέρα της Αλίκης Χριστοδούλου | Alice Christodoulou continues the family tradition since 2003, while currently she has in her legal safekeeping and possession, as the Final Record Keeper | Alice Christodoulou perpétue la tradition familiale depuis 2003. Elle est aujourd’hui légataire de la tradition familial

Η ιστορία του συμβολαιογραφείου

 

Η ίδρυση του συμβολαιογραφείου ανάγεται στο έτος 1957, όπου ιδρύθηκε από την Αικατερίνη Ανδρικοπούλου – Καλλίρη με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Απέλλου 4.
Ως δεύτερη γενιά συμβολαιογράφων, συστεγάστηκε σε αυτό από το έτος 1979 η Άλκηστης Ανδρικοπούλου-Χριστοδούλου, κόρη της Αικατερίνης Ανδρικοπούλου – Καλλίρη.
Ως τρίτη γενιά συμβολαιογράφων, από το 2003 εως σήμερα, το γραφείο έχει διαδεχθεί η Αλίκη Χριστοδούλου, κόρη της Άλκηστης Ανδρικοπούλου-Χριστοδούλου συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.
Το έτος 1980 το συμβολαιογραφείο μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση, σε ιδιόκτητο χώρο, εντός του οικονομικού και εμπορικού κέντρου της πόλης, επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το παλαιό κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η στελέχωση του συμβολαιογραφείου

 

Το συμβολαιογραφείο πλαισιώνεται από τρεις εξειδικευμένες βοηθούς και τη πολύτιμη συμβουλευτική συνδρομή της συνταξιούχου Συμβολαιογράφου Άλκηστης Ανδρικοπούλου, της οποίας η άνω των 40 ετών εμπειρία και η γνώση συμβάλλουν στην πλέον αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.

 

Οι βοηθοί της συμβολαιογράφου

 

Ναταλί Κουσουλού
Μετά την 25ετή απασχόλησή της στο Συμβολαιογραφείο και έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και γνώση, διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τις πιο απαιτητικές υποθέσεις, συντονίζοντας παράλληλα και την ομαλή λειτουργία του γραφείου.

Άννα Μαυροπούλου
Ως κατεξοχήν γαλλόφωνη και απόφοιτη νομικής σχολής γαλλικού πανεπιστημίου, ασχολείται κυρίως με το γαλλικό πελατολόγιο του γραφείου σε συμβολαιογραφικές υποθέσεις αγοραπωλησίας, αποδοχής κληρονομιάς, δωρεάς κ.λπ.

Βασιλική Μαυρογένη
Με πολυετή εμπειρία, ως γραμματέας διευθύνσεως, σε δικηγορικές εταιρίες, απασχολείται στη διεκπεραίωση συμβολαιογραφικών υποθέσεων αγοραπωλησίας, αποδοχής κληρονομιάς, δωρεάς κ.λ.π.

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille
Αλίκη Χριστοδούλου, Συμβολαιογράφος

Τα σύχρονα δεδομένα

 

Τα σύγχρονα δεδομένα οδηγούν το γραφείο μας καθημερινά στην ενσωμάτωση της αξίας της παραδοσιακής εμπειρίας στη σύγχρονη πρακτική με άριστες τεχνολογικές, οργανωτικές και διεκπεραιωτικές μεθόδους. Εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη ανταπόκριση προσεγγίζοντας με ευελιξία και αμεσότητα τις ανάγκες κάθε πελάτη και κάθε υπόθεσης.
Η παράδοση συνδυάζεται με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας:
1.Επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση ειδικών συμβολαιογραφικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών
2.Επικοινωνία μέσω e-mail και skype
3.Χειρισμός social media
4.Nέες μορφές συμβάσεων και πράξεων, όπως:
-Σύσταση εταιρείας μέσω Υ.Μ.Σ. «Υπηρεσία Μιας Στάσης»
-Σύσταση Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας)
-Πράξεις συναίνεσης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
-Πράξεις αναγνώρισης τέκνου
-Πράξη αναγνώρισης κυοφορούμενου
-Σύμφωνα συμβίωσης
-Προγαμιαία συμβόλαια
-Συναινετικά διαζύγια
-Λύση Συμφώνου Συμβίωσης
-Επιλογή τύπου τελετής κήδευσης και αποτέφρωσης