ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η συνεργασία του συμβολαιογραφείου μας με επιλεγμένους δικηγόρους, μηχανικούς και λογιστές, έχει ως αποτέλεσμα την πληρέστερη ενημέρωση των πελατών και την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της υπόθεσής τους.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΛΕΝΗ Δ. ΣΠΗΛΙΑΔΗ, Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ευρωπαϊκό δίκαιο στο Université Libre de Bruxelles ( Licence spéciale en droit européen) | Eleni D. Spiliadi is a lawyer at the Supreme Court and a Partner at S.D. MAVROS & Partners Law Firm. She has studied law at the National and Kapodistrian University of Athens and European law at the Universite Libre de Bruxelles (U.L.B.), where she obtained a Licence spéciale en droit européen. | Eleni D. Spiliadi est avocate à la Cour suprême et associée dans le cabinet SD MAVROS & Partners. Elle a étudié le droit européen à l’Université d ‘Athènes ainsi qu’à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), où elle a obtenu une licence en droit européen
ΕΛΕΝΗ Δ. ΣΠΗΛΙΑΔΗ

Η Ελένη Δ. Σπηλιάδη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ευρωπαϊκό δίκαιο στο Université Libre de Bruxelles ( Licence spéciale en droit européen).
Το έτος 2003 συμμετείχε στην ίδρυση της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Δ. ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στην οποία είναι εταίρος μέχρι σήμερα.
Με εμπειρία άνω των 20 ετών, χειρίζεται σοβαρές δικαστικές υποθέσεις για λογαριασμό πολυεθνικών εταιρειών, όπως SIEMENS, PLAISIO COMPUTERS κλπ και παρέχει νομικές συμβουλές σε πληθώρα νομικών και φυσικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό .
Εξειδίκευση: Με δυνατότητα χειρισμού υποθέσεων στους περισσότερους τομείς δικαίου, η κύρια εξειδίκευσή της είναι στο αστικό δίκαιο, δίκαιο συμβάσεων, εμπράγματο δίκαιο, δικαστικές αντιδικίες και διαιτησία.
• Αστικό δίκαιο: προληπτική συμβουλευτική για τον περιορισμό κινδύνων και την διασφάλιση της νομιμότητας σε όλες τις δραστηριότητες του πελάτη
• Δίκαιο συμβάσεων : διαπραγμάτευση, ανανέωση και σύνταξη διαφόρων ειδών συμβάσεων, μεταξύ των οποίων συμβάσεις έργου, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
• Εμπράγματο δίκαιο : αγοραπωλησίες, μισθώσεις, κτηματολόγιο, ανάπτυξη ακινήτων και επενδύσεις σε ακίνητα.
• Δικαστικές αντιδικίες/ διαιτησία : εκπροσώπηση στα αστικά και διοικητικά, αλλά και στα διαιτητικά δικαστήρια.
Μιλάει άριστα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά και πολύ καλά γερμανικά.

Ο Stéphane Bénard είναι δικηγόρος εγγεγραμμένος στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Παρισίων. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, πτυχιούχος των Πανεπιστημίων Lille II και Λονδίνου (University College of London), ο Stéphane Bénard ειδικεύτηκε στις Γαλλοελληνικές εμπορικές σχέσεις και ασχολείται κυρίως με τις αγοραπωλησίες-συγχωνεύσεις (ακινήτων και εταιρειών), με το εμπορικό, το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο του διεθνούς εμπορίου | Stéphane Bénard is an Attorney-At-Law, member of the Athens and Paris Bars | Me Stéphane Bénard est avocat aux Barreaux de Paris et Athènes. Titulaire d’un DESS en Droit des Affaires Internationales, diplômé des Universités de Lille II et de Londres (University College of London), Me Bénard s’est spécialisé dans les relations d’affaires franco-grecques et intervient notamment dans le cadre de cessions-acquisitions (immobilières et corporate), droit des sociétés, droit commercial et droit du commerce international
STÉPHANE BÉNARD

Ο Stéphane Bénard είναι δικηγόρος εγγεγραμμένος στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Παρισίων.
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, πτυχιούχος των Πανεπιστημίων Lille II και Λονδίνου (University College of London), ο Stéphane Bénard ειδικεύτηκε στις Γαλλοελληνικές εμπορικές σχέσεις και ασχολείται κυρίως με τις αγοραπωλησίες-συγχωνεύσεις (ακινήτων και εταιρειών), με το εμπορικό, το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο του διεθνούς εμπορίου.

Έχοντας επαγγελματική εμπειρία 15 ετών, έχει ήδη συμβουλεύσει πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: SAGEM, Cristallerie d’ Arques, CAUDALIE, Innerworkings κλπ.

Ο Stéphane Bénard μιλά γαλλικά, ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Κουτρουμπή φωτό
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ-ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η Μαρία Κουτρουμπή – Παπαρρηγοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (2014) και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (2015).

Δικηγορεί από το 1996 και έχει πλούσια δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, με έμφαση στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και εταιρείες, ιδιαίτερα στο δίκαιο των ακινήτων, στο τραπεζικό δίκαιο, στο δίκαιο των συμβάσεων και στο οικογενειακό δίκαιο.

Από το 2008 είναι εταίρος της «Ν. Κουτρουμπής  Ν. Δημητρολόπουλος  Μ. Κουτρουμπή Δικηγορική Εταιρεία» και κατά τα έτη 2017-2018 έχει πραγματοποιήσει διαμεσολαβήσεις στον τομέα του οικογενειακού και τραπεζικού τομέα.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1994), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. στο Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Bristol Μεγάλης Βρετανίας (1995), έχει πιστοποιηθεί από το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (2013) με περαιτέρω εξειδίκευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση από το Κέντρο Διαμεσολαβήσεως Πειραιώς (2014) και είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το «International Mediation Consulting» (2015).

Eίναι παντρεμένη με το δικηγόρο Παναγιώτη Παπαρρηγόπουλο, μητέρα δύο παιδιών (16 και 14 ετών) και απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1989).

Μιλάει άριστα αγγλικά και γαλλικά.

 

www.kdklawfirm.gr

ΧΡΙΣΤΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, MSc. D.E.S.S. Ο Χρίστος είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Έκανε σειρά σπουδών στην Ελλάδα και στη Γαλλία από τις οποίες απέκτησε τρία διπλώματα στη νομική επιστήμη με εξειδίκευση στο ιδιωτικό δίκαιο και στο δίκαιο των επιχειρήσεων και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ένα στις Επιχειρήσεις (MSc) και ένα στα Ναυτιλιακά (D.E.S.S.) | Lawyer at the Supreme Court of Appeals, MSc D.E.S.S. Christos is a Lawyer at the Supreme Court of Appeals and a legal counsel in companies and public legal entities. | CHRISTOS K. CHRISTOPOULOS, MSc. D.E.S.S. Christos est un avocat en droit des affaires devant la Cour suprême civile (Areios Pagos) , mais aussi consultant juridique pour les entreprises privées et les organismes gouvernementaux
ΧΡΙΣΤΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω
MSc. D.E.S.S.

Ο Χρίστος είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.

Έκανε σειρά σπουδών στην Ελλάδα και στη Γαλλία από τις οποίες απέκτησε τρία διπλώματα στη νομική επιστήμη με εξειδίκευση στο ιδιωτικό δίκαιο και στο δίκαιο των επιχειρήσεων και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ένα στις Επιχειρήσεις (MSc) και ένα στα Ναυτιλιακά (D.E.S.S.). Ίδρυσε το αρχικό δικηγορικό γραφείο με προσωπικές του προσπάθειες και εντός λίγων ετών απέκτησε την εμπιστοσύνη πολυεθνικών κολοσσών και ιδιωτών οι οποίοι του εμπιστεύθηκαν τη νομική τους εκπροσώπηση και θωράκιση.

Οι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται, είναι το διεθνές εμπόριο, η διαχείριση ακινήτων και η ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικών κέντρων, το δίκαιο της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση), τα δημόσια έργα και προμήθειες, οι εταιρίες και τα εταιρικά σχήματα σε ελληνικό και διεθνές πλαίσιο.

Συνέταξε μελέτη, στο συλλογικό τόμο Greek Law Digest, για το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Invest in Greece, σχετικά με την ελληνική νομοθεσία περί εξορύξεως και εμπορίας πετρελαιοειδών.

Συμβουλεύει εταιρίες σε θέματα δικαίου της διαφήμισης, προστασίας των καταναλωτών και διαχείρισης κρίσεων. Ασχολείται επίσης με την υπεράσπιση «εγκλημάτων λευκού κολάρου».

Ο Χρίστος αναλαμβάνει τόσο την υπεράσπιση υποθέσεων στα δικαστήρια όσο και την επίλυση διαφορών με διαιτησία. Διατελεί ή έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος και παραστάτης των εταιριών διεθνούς κύρους όπως ο πετρελαϊκός κολοσσός TOTAL, η KLEPIERRE / SEGECE (BNP-PARIBAS GROUP), η LEROY MERLIN (ADEO Services), η LA REDOUTE (Group PPR) κ.α. ενώ το έτος 2006 διατέλεσε νομικός σύμβουλος σε θέματα αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο MONTE CARLO INTERNATIONAL FORUM, ως σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Υπουργείο Πολιτισμού).

Σήμερα είναι νομικός σύμβουλος της πρεσβείας της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέα και του Βασιλείου του Μαρόκου στην Ελλάδα και ο αρχαιότερος νομικός σύμβουλος του Δήμου Βύρωνα.

Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο μελετών “ΑΚΚΜ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ” ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1992. Έχει αναλάβει και εκπονήσει ποικιλία αρχιτεκτονικών μελετών και επιβλέψεων καθώς και μικρής έως μεσαίας κλίμακας κατασκευές με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.

Βασικό μέλημα του γραφείου είναι η σύνταξη πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης για κάθε έργο καθώς και η συνεπής επίβλεψη κατασκευής του με βάση τους κανόνες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης και τεχνικής. Προς αυτή την κατεύθυνση δίνεται σημαντική βαρύτητα στη διερεύνηση των παραμέτρων του Γ.Ο.Κ. ώστε αυτές να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού χωρίς να τον καθορίζουν.

Το γραφείο ασχολείται και με την θεωρητική και πρακτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής μέσα από τη συμμετοχή του σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς καθώς και με συνεργασίες με άλλα γραφεία αρχιτεκτόνων εντός και εκτός Ελλάδος.