ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο γονέας που επιθυμεί να μεταβιβάσει την περιουσία του στους διαδόχους του (δηλαδή στα τέκνα του) μπορεί να το επιτύχει με τους ακόλουθους τρόπους: Α. Γονική παροχή Περιεχόμενο γονικής παροχής: Γονική παροχή είναι η σύμβαση μεταξύ γονέα και τέκνου, με την οποία ο γονέας παραχωρεί...

Τα μέρη που καταρτίζουν μία συμφωνία έχουν την ελευθερία να εξαρτήσουν την ενέργεια της συμφωνίας τους από την επέλευση ενός μελλοντικού γεγονότος ή από την ενέργεια κάποιου τρίτου προσώπου. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη μίας αίρεσης, δηλαδή ενός όρου/προϋπόθεσης.   Προκειμένου ο όρος (αίρεση) να είναι έγκυρος,...

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017 και τον Ν. 4800/2021 Τι αλλάζει: Το νέο συναινετικό διαζύγιο ακολουθεί πλέον μία ταχύτατη διαδικασία, η οποία δεν λαμβάνει χώρα πια ενώπιον του εκάστοτε Πρωτοδικείου αλλά ενώπιον ενός οιουδήποτε συμβολαιογράφου με υποχρεωτική εκ του...