Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

at the drafting of contracts and the processing of cases

SPEED & SAFETY

at the drafting of contracts and the processing of cases

SPEED & SAFETY

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

like Tax Offices, Land Registries, Registry of Titles, Registry of Titles Offices

in case of hindrance from various Authorities

FLEXIBILITY AT GATHERING ALL REQUIRED CERTIFICATES

FLEXIBILITY AT GATHERING ALL REQUIRED CERTIFICATES

in case of hindrance from various Authorities

like Tax Offices, Land Registries, Registry of Titles, Registry of Titles Offices

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

interpretations, translation and apostille procedure

to English speaking and French speaking clients

rendering services

SERVICES IN YOUR NATIVE LANGUAGE

interpretations, translation and apostille procedure

to English speaking and French speaking clients

rendering services

SERVICES IN YOUR NATIVE LANGUAGE

Why resort to a Notary Public?

Guarantees to the contractual parties the objectivity in the legal transactions regarding real estate, corporations, family law.

Ensures during the handling of cases the compliance with the legislation in force, including the most recent laws, given that we are in a period of constantly increasing legal amendments in all sectors.

•  Keeps himself constantly up to date, in order to be able to answer any question there may exist in regard to these new law provisions.

Gathers all interested parties in a private or business project, irrespectively of its complexity, without overlooking the interests of each separate party.

• Can promise to those resorting to him, the lowest possible risk regarding future disputes.

The Notary
Alice Christodoulou

Alice Christodoulou graduated from the Law School of the National and Kapodistrian University of Athens and completed her postgraduate studies in Paris (DEA) at the UNIVERSITÉ PANTHÉON/ASSAS PARIS II, where she specialized on Communication Law (Droit de la Communication).

She worked as an attorney until the year 2003, serving also as an external partner of the Hellenic Audiovisual Institute (I.O.M.) ; following her success at the examinations and her registration at the Athens Notary Association (S.S.A.) in 2003, she has been exclusively occupied at the family’s notary office.

She guards the archives of the Public Notaries “CATHERINE ANDRIKOPOULOU” and “ALKISTIS ANDRIKOPOULOU-CHRISTODOULOU.” Apart from the Greek language, she is fluent in English and French, which she uses as working languages. She is registered at the list of French speaking notaries of the French Embassy in Athens and is a member of the association for the reception of French citizens in Athens (Athènes Accueil).

Ambassade de France en Grèce - Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
Vivre Athènes - le guide en français pour visiter Athènes
Les activités en français par Athènes Accueil
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου
Useful Information

    Real Estate Property Purchase in Greece   The real estate market is a growing business in Greece. The great climate conditions and the beautiful landscape makes the purchase of a property in Greece ideal, either for a short-term investment (re-selling the property exploiting......

News

The co-founders of the Greco Fund, Achilles Risvas and Stavros Adamopoulos, exploit the historically low – as they state – prices of properties in Greece. These prices attract the “smart money” from abroad, such as investment funds and well-established private investors.  The short-term aim is......