Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτηValue Maps

Are you planning a real estate investment in Greece?
Now you can be informed of the official value of the property
you are interested in buying,
via the governmental application

Get informed of the official value of the property

Are you planning a real estate investment in Greece?
Now you can be informed of the official value of the property you are interested in buying,
via the governmental application

Get informed of the official value of the property

Value Maps
Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

at the drafting of contracts and the processing of cases

SPEED & SAFETY

at the drafting of contracts and the processing of cases

SPEED & SAFETY

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

like Tax Offices, Land Registries, Registry of Titles, Registry of Titles Offices

in case of hindrance from various Authorities

FLEXIBILITY AT GATHERING ALL REQUIRED CERTIFICATES

FLEXIBILITY AT GATHERING ALL REQUIRED CERTIFICATES

in case of hindrance from various Authorities

like Tax Offices, Land Registries, Registry of Titles, Registry of Titles Offices

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

interpretations, translation and apostille procedure

to English speaking and French speaking clients

rendering services

SERVICES IN YOUR NATIVE LANGUAGE

interpretations, translation and apostille procedure

to English speaking and French speaking clients

rendering services

SERVICES IN YOUR NATIVE LANGUAGE

The Notary and her office

Since its establishment in 1957, our office, has been providing personalized services in all areas of notarial services, including, among others, real estate transfers, company formation and family law deeds.
Exceptionally staffed by human resources, it combines the experience and tradition of more than 60 years with the requirements of modern practice.

 

Our aim is to provide high quality services with integrity and reliability.

 

The Athens notary, Alice Christodoulou, constantly monitors the legal/legislative developments in order to effectively promote the interests of her clients and to ensure the optimal handling of each case.

 

CONTACT US

They said about us

Jason Drums

“Very good service, with correct and detailed guidance for concluding a cohabitation agreement”

Aspa Tsaka

“Excellent notary! Approachable, knowledgeable and oriented towards achieving immediate results.”

Ambassade de France en Grèce - Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
hellenica
Les activités en français par Athènes Accueil
Groupe Monassier
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου
Useful Information

A parent who wishes to transfer their property to their heirs (i.e. to their children) may do so in the following ways:[1]   Α. Parental benefit Content of parental benefit: A parental benefit is a contract between a parent and a child whereby the parent......

The contracting parties to an agreement are free to make their agreement conditional upon the occurrence of a future event or the action of a third party. This is achieved by including a condition, i.e. a specific term or requirement. [1]   In order for......

    Real Estate Property Purchase in Greece   The real estate market is a growing business in Greece. The great climate conditions and the beautiful landscape makes the purchase of a property in Greece ideal, either for a short-term investment (re-selling the property exploiting......

News

Recent floods in Thessaly, along with the successive decisions of the Council of State, appear to have permanently eliminated the government’s ability to enact legislative provisions regarding permissible construction outside the city plan. Nevertheless, in recent times, strong rumors have circulated regarding the submission of......