Τhe region of Greece that charms foreigners with its beauty and makes them buy houses there – No, it’s not an island

Υπάρχουν τόσοι προορισμοί στην Ελλάδα, που δεν χρειάζεται να είναι σε νησί για να αποθεωθούν στο εξωτερικό και να προσελκύσουν κόσμο

Τhe region of Greece that charms foreigners with its beauty and makes them buy houses there – No, it’s not an island

There are so many destinations in Greece that do not need to be on an island in order to attract people. Destinations that no one would think of exploring are in constant high demand this year from foreigners for holiday home purchase. Maybe you too should put the area of Greece that has been breaking all records on your schedule?

Areas of Crete and Northwestern Greece, especially on the mainland side of the country bordered by the Ionian Sea, which easily compete with any island, are the most popular destinations.

“The incentive of affordable purchase costs, combined with areas of mild tourism growth and traffic is proving to be a particularly attractive combination for our customers in 2024. This trend has been consistently observed in recent years, however, this year’s prediction is that it will peak even more,” explains George Gavriilidis, Managing Director of Elxis-At Home in Greece, which specialises in the sale of holiday homes to foreign buyers.

As Mr.Gavriilidis says, “typical examples constitute the beaches of Epirus which are experiencing a period of great prosperity. […] There is also a great demand in areas of southern Crete (Libyan Sea) […]”.

Elxis’ European clients, who are the main customers of Elxis in Greece, are interested in taking advantage of the opportunities to buy holiday homes in these areas with their incredible natural beauty and mild tourist traffic while at the same time having easier access compared to previous years. It is alsolikely that they will gain surplus value in the future.