Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτηValue Maps

Vous souhaitez investir dans l’ immobilier en Grece?
Calculez maintenant la valeur officielle du bien de votre choix,
via l’ application gouvernementale

Calculez maintenant la valeur officielle du bien de votre choix

Vous souhaitez investir dans l’ immobilier en Grece?
Calculez maintenant la valeur officielle du bien de votre choix, via l’ application gouvernementale

Calculez maintenant la valeur officielle du bien de votre choix

Value Maps
Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

dans la rédaction et le traitement des affaires

VITESSE ET SÉCURITÉ

dans la rédaction et le traitement des affaires

VITESSE ET SÉCURITÉ

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

Tresor public, Bureau des registres, fonciers, cadastre

dans les différents services publics

Flexibilité récupération des certificats nécessaires

Flexibilité récupération des certificats nécessaires

dans les différents services publics

Tresor public, Bureau des registres, fonciers, cadastre

Το συμβολαιογραφείο της Αλίκης Χριστοδούλου, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά από την γιαγιά της Αικατερίνη Ανδρικοπούλου το έτος 1957, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους αρ. 7-9, απέναντι από το κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών | The notary firm of Alice Christodoulou is offering services which concern all the fields of the modern notarial vocation, such as: Real Estate Law, Corporate Law & Family Law | Depuis de nombreuses années, cette étude est une référence dans les domaines du: Droit de la propriété, Droit des sociétés, Droit de la famille

Grecque, Anglais et Français

dans différentes langues:

Services sur mesure

Services sur mesure

dans différentes langues:

Grecque, Anglais et Français

Pourquoi choisir un Notaire

garantit objectivement aux parties la sécurité juridique lors de transactions en immobilier, sociétés, droit de la famille

assure que soient respectées toutes les nouvelles règlementations, y compris les plus récentes, alors que nous traversons une période de multiplication des textes juridiques, dans tous les domaines

est formé en continu pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les nouvelles contraintes législatives

centralise tous les intervenants sur un projet privé ou professionnel, quel que soit sa complexité, sans jamais perdre de vue l’intérêt des parties

peut promettre à ses requérants le moindre risque de contentieux futurs

La Notaire
Alice Christodoulou

Alice Christodoulou a étudié le droit à l’Université d’Athènes. Puis elle a poursuivi son cursus universitaire à Paris (DEA) avec une spécialisation en droit de la communication à l’Université PANTHEON / ASSAS PARIS II. Elle a travaillé comme avocat jusqu’en 2003. En parallèle, elle était collaboratrice externe de l’Institut de l’Audiovisuel (IOM).

Après le succès à l’examen et l’enregistrement à l’Association Héllenique de Notaires en 2003, elle se consacre à la tradition familiale, le notariat. Elle est la gardienne des registres des notaires Catherine Andrikopoulou et Alceste Christodoulou – Andrikopoulou.

Ces compétences en Anglais et en Français lui permettent de travailler avec une clientèle internationale. Elle est notamment recommandée par l’Ambassade et le Consulat de France à Athènes comme notaire Francophone.

Ambassade de France en Grèce - Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
hellenica
Les activités en français par Athènes Accueil
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου
Informations utiles

Les parties contractantes à un contract sont libres de subordonner leur contract à la survenance d’un événement futur ou à l’action d’un tiers. Pour ce faire, ils ajoutent une condition, c’est-à-dire un terme ou une exigence spécifique.   Pour que la condition (terme) soit valable,......

Ça y est, c’est décidé : en 2017, vous investissez dans l’immobilier. Car avec My expat à vos côtés, acheter un appartement en France depuis l’étranger n’a jamais paru aussi simple. Étape après étape, vous êtes accompagné tout au long de votre projet et réalisez......

Nouvelles

Les mesures visant à restreindre les locations à court terme s’intensifient à nouveau dans plusieurs régions d’Europe en réponse au tourisme excessif, aux sans-abri et à la forte hausse des loyers, qui ont exacerbé la crise du logement. À l’heure où le débat sur le......